Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 2/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie powołania przewodniczącej Komisji Golfa Kobiecego PZG

UCHWAŁA NR 2/2023
z dnia 23 stycznia 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie powołania przewodniczącej Komisji Golfa Kobiecego PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Podjęto decyzję o powołaniu na stanowisko przewodniczącej Komisji Golfa Kobiecego PZG p. Anny Zabłockiej-Wiercińskiej, której powierzono zadanie skompletowanie składu komisji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG