Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 21/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznaniu patronatu PZG

UCHWAŁA NR 21/2023
z dnia 24 kwietnia 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznaniu patronatu PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd podjął decyzję w sprawię objęcia patronatem PZG II Ogólnopolskiego Turnieju Golfa Olimpiad Specjalnych.
§ 2.
Zarząd przyznał dotację organizatorom wydarzenia w wysokości 5 tys. zł brutto na zakup strojów sportowych dla uczestników.
§ 3.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG