Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 22/2023 z dnia 8 maja 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zwołania Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG

UCHWAŁA NR 22/2023
z dnia 8 maja 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zwołania Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd PZG podjął decyzję w sprawie zwołania Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG w dniu 26 czerwca 2023. w pierwszym terminie na godz. 14.00, a w drugim terminie na 14.15. Zebranie zostanie przeprowadzone zdalnie za pośrednictwem platformy internetowej do wideokonferencji ZOOM oraz systemu elektronicznego do obsługi głosowań WZA24.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG