Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 24/2023 z dnia 8 maja 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania PGA Polska dotacji na organizację systemu szkolenia kadr trenersko-instruktorskich w 2023 r.

UCHWAŁA NR 24/2023
z dnia 8 maja 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania PGA Polska dotacji na organizację systemu szkolenia kadr trenersko-instruktorskich w 2023 r.

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd podjął decyzję w sprawie przyznania PGA Polska dotacji w wysokości 50 tys. zł brutto, na organizację systemu szkolenia kadr trenersko-instruktorskich w 2023 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG