Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 26/2023 z dnia 8 maja 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na imprezy mistrzowskie EGA w kategoriach 25+

UCHWAŁA NR 26/2023
z dnia 8 maja 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na imprezy mistrzowskie EGA w kategoriach 25+

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Na podstawie kryteriów kwalifikacji do reprezentacji Polski na indywidualne ME 25 +, Zarząd PZG zatwierdził skład reprezentacji Polski na następujące indywidualne zawody mistrzowskie EGA:
– Bogdan Bigus, Grzegorz Gawroński – ME Seniorów
– Łukasz Szadny – ME Mid-Amatorów
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG