Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 3/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie ustalenia opłat turniejowych za udział w Ladies Golf Tour oraz Audi Junior Tour i Kids Tour 2023

UCHWAŁA NR 3/2023
z dnia 15 lutego 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie ustalenia opłat turniejowych za udział w Ladies Golf Tour oraz Audi Junior Tour
i Kids Tour 2023

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Podjęto decyzję ustaleniu wysokości opłat turniejowych w następujących cyklach turniejów organizowanych przez PZG:
1) Ladies Golf Tour – 200 zł brutto za osobodzień turniejowy
2) Audi Junior Tour i Kids Tour – 75 zł brutto za osobodzień turniejowy
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG