Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 34/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia materiałów na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZG

UCHWAŁA NR 34/2023
z dnia 12 czerwca 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia materiałów na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd zatwierdza materiały na Sprawozdawcze Walnego Zgromadzenie Delegatów w dniu 26 czerwca 2023 obejmujące:
Sprawozdanie z działalności PZG za 2022 r.
Sprawozdanie finansowe PZG za 2022 r.
Wykonanie budżetu za 2022 r.
Plan budżetu PZG na 2023 r.
§ 2.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG