Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 35/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG

UCHWAŁA NR 35/2023
z dnia 5 czerwca 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd przyznaje patronat PZG przedsięwzięciu II Charytatywny Turniej Golfowy Rotary pn. „STOP CANCER”.
§ 2.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG