Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 37/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zaproszenia gości na Sprawozdawcze WZD PZG w dniu 26 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR 37/2023
z dnia 22 czerwca 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zaproszenia gości na Sprawozdawcze WZD PZG w dniu 26 czerwca 2023 r.

Na podstawie § 15 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd PZG zaprasza w charakterze gości do udziału Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZG w dniu 26 czerwca 2023 r. następujące osoby:
– byłych prezesów zarządu PZG;
– członków komisji problemowych Zarządu PZG;
– sekretarza generalnego wraz z pracownikami Biura PZG.
§ 2.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG