Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 41/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie aktualizacji składu kadry narodowej amatorów PZG

UCHWAŁA NR 41/2023
z dnia 12 lipca 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie aktualizacji składu kadry narodowej amatorów PZG
Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Na podstawie wniosku trenera kadry narodowej Tomasza Wiśniewskiego, Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia aktualizacji składu kadry narodowej amatorów PZG. Wykaz zawodników w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG