Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 42/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na zawody mistrzowskie

UCHWAŁA NR 42/2023
z dnia 12 lipca 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na zawody mistrzowskie

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Na wniosek trenera kadry narodowej Tomasza Wiśniewskiego, Zarząd podjął decyzję o zatwierdzeniu następującego składu reprezentacji Polski na European Ladies’ Team Shield:
1. Ambroziak Maja
2. Kozakiewicz Kleopatra
3. Krawczyńska Matylda
4. Muchajer Martyna
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG