Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 45/2023 z dnia 6 września 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie aktualizacji składu kadry narodowej na IV kwartał 2023

UCHWAŁA NR 45/2023
z dnia 6 września 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie aktualizacji składu kadry narodowej na IV kwartał 2023

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Na wniosek trenera kadry narodowej T. Wiśniewskiego, Zarząd PZG zatwierdza aktualizację składu kadry narodowej na IV kwartał 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG