Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 46/2023 z dnia 6 września 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w pokrycia kosztów organizacji szkolenia na Animatora Golfa PZG

UCHWAŁA NR 46/2023
z dnia 6 września 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w pokrycia kosztów organizacji szkolenia na Animatora Golfa PZG
Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd PZG podjął decyzję o pokryciu kosztów organizacji szkolenia pilotażowego na Animatora Golfa PZG w kwocie 5 331, 57 zł, zgodnie z przedłożonym rozliczeniem przez PGA Polski z realizacji projektu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG