Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 5/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających

UCHWAŁA NR 5/2023
z dnia 15 lutego 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd podjął decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających PZG Polskiego Towarzystwo Hickory Golfa.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG