Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 50/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie wyboru kandydatów na arbitrów PZG w TAS PKOL

UCHWAŁA NR 50/2023
z dnia 23 listopada 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie wyboru kandydatów na arbitrów PZG w TAS PKOl

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd dokonuje wyboru Elżbiety Wolschendorf-Łazowskiej na kandydata na arbitra
w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy PKOl.
§ 2.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG