Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 51/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia delegata na WZD EGA 2023

UCHWAŁA NR 51/2023
z dnia 15 grudnia 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia delegata na WZD EGA 2023
Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd PZG podjął decyzję o zatrudnieniu Tomasza Wiśniewskiego w roli trenera kadry narodowej PZG do końca 2027 r. Szczegółowe warunki zatrudnienia określa odrębna umowa.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG