Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 52/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie udziału delegatów PZG w NWZD PKOl 19 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA NR 52/2023
z dnia 15 grudnia 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie udziału delegatów PZG w NWZD PKOl 19 grudnia 2023 r.

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
W związku z NWZD PKOl 19 grudnia 2023 r. Zarząd PZG podjął następujące decyzje:
a) Odrzucenie projektu nowego statutu PKOl w otrzymanej wersji;
b) Wybór delegatów PZG do udziału NWZD PKOl w składzie:
• R. Frańczak
• K. Terej
• B.Chełmecki
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG