Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 53/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przywracania statusu amatora”

UCHWAŁA NR 53/2023
z dnia 15 grudnia 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przywracania statusu amatora”
Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd PZG podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przywracania statusu amatora”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG