Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 54/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zakupy polisy NNW i OC w ramach ubezpieczenia członków PZG

UCHWAŁA NR 54/2023
z dnia 15 grudnia 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zakupy polisy NNW i OC w ramach ubezpieczenia członków PZG
Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Podjęto decyzję w sprawie przedłużenia współpracy w TU Colonnade w zakresie ubezpieczenia członków PZG od OC i NNW na 2024 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG