Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 55/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyjęcia klubu golfowego w poczet członków zwyczajnych PZG

UCHWAŁA NR 55/2023
z dnia 15 grudnia 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia klubu golfowego w poczet członków zwyczajnych PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Podjęto decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PZG klubu Warsaw National Golf Club,
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG