Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 56/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przystąpienia PZG do projektu „Kodeks ochrony danych osobowych branży sportowej”

UCHWAŁA NR 56/2023
z dnia 15 grudnia 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przystąpienia PZG do projektu „Kodeks ochrony danych osobowych branży sportowej”

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Podjęto decyzję w sprawie przystąpienia PZG do projektu „Kodeks ochrony danych osobowych branży sportowej” realizowanego przez Instytut Sportu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG