Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 57/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania nad wyborem formatów Turniejów Mistrzowskich PZG

UCHWAŁA NR 57/2023
z dnia 15 grudnia 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania nad wyborem formatów Turniejów Mistrzowskich PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zatwierdzono wyniki głosowania przeprowadzonego w ramach konsultacji środowiskowych dot. formatów i regulaminów Turniejów Mistrzowskich PZG. Podsumowanie wyników stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG