Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA nr 6/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG

UCHWAŁA nr 6/2023
z dnia 28 lutego 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu PZG

Na podstawie § 20 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:
§ 1.
Zarząd PZG przyznaje patronat PZG turniejowi III MP Samorządowców organizowanym przez Karolinka Golf
§ 2.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.
§ 3.
Uchwała podjęta jednomyślnie.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG