Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA nr 8/2023 z dnia 1 marca 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie podziału środków na poszczególne zadania w ramach dotacji FRKF

UCHWAŁA nr 8/2023
z dnia 1 marca 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie podziału środków na poszczególne zadania w ramach dotacji FRKF

Na podstawie § 20 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:
§ 1.
Zgodnie z „Programem dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego
i współzawodnictwa młodzieży” na 2023, wydanego przez Ministra Sportu i Turystyki, Zarząd PZG podjął uchwałę o przeznaczeniu całości przyznanej kwoty dofinansowania z FRKF w wysokości 500 000 zł na realizację szkolenia centralnego.
§ 2.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.
§ 3.
Uchwała podjęta jednomyślnie.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG