Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 9/2023 z dnia 21 marca 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy nagrodzonych „Medalem 30-lecia PZG”

UCHWAŁA NR 9/2023
z dnia 21 marca 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy nagrodzonych „Medalem 30-lecia PZG”

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Podjęto decyzję o zatwierdzeniu listy nagrodzonych z okazji 30-lecia PZG „Medalem 30-lecia PZG”, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG