Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Ostateczne zawiadomienie w sprawie zwołania Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG w dniu 14 czerwca 2024 r.

 O S T A T E C Z N E  Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Polskiego Związku Golfa ostatecznie zawiadamia o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa (WZD PZG) na dzień 14 czerwca 2024 r., w pierwszym terminie na godz. 12.00, a w drugim terminie na 12.15. Zebranie zostanie przeprowadzone zdalnie za pośrednictwem platformy internetowej do wideokonferencji ZOOM oraz systemu elektronicznego do obsługi głosowań WZA24.

Pełna treść zawiadomienia wraz z porządkiem obrad zebrania do pobrania: TUTAJ

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG