Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 1/2024 z dnia 9 stycznia 2024 Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia reguł i zasad powoływania kadry narodowej w 2024 r.

UCHWAŁA NR 1/2024
z dnia 9 stycznia 2024
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia reguł i zasad powoływania kadry narodowej w 2024 r.

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd zatwierdza zmiany w Regulaminie powoływania kadry narodowej w golfie oraz zasadach i warunkach reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych. Tekst jednolity regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG