Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 10/2023 z dnia 13 marca 2024 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie kooptacji członka Komisji Sędziowskiej PZG

UCHWAŁA NR 10/2023
z dnia 13 marca 2024 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie kooptacji członka Komisji Sędziowskiej PZG
Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Na wniosek K. Góry, podjęto decyzję o kooptacji Rafała Tylmana do Komisji Sędziowskiej PZG.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG