Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 11/2023 z dnia 13 marca 2024 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie ustalenia wysokości opłat wpisowych na turnieje Audi Junior and Kids Tour w sezonie 2024

UCHWAŁA NR 11/2023
z dnia 13 marca 2024 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie ustalenia wysokości opłat wpisowych na turnieje Audi Junior & Kids Tour w sezonie 2024
Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd PZG podjął decyzję o ustaleniu opłat wpisowych na turnieje Audi Junior Tour & Kids Tour w sezonie 2024 wg. poniższego schematu:
1. Turniej rozgrywany na 9 dołkach – 75 zł za uczestnika za dzień turniejowy
2. Turniej rozgrywany na 18 dołkach – 100 zł za uczestnika za dzień turniejowy
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG