Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 2/2024 z dnia 9 stycznia 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia składu kadry narodowej PZG na 2024 r.

UCHWAŁA NR 2/2024
z dnia 9 stycznia 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia składu kadry narodowej PZG na 2024 r.
Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Na wniosek trenera KN Tomasza Wiśniewskiego, Zarząd zatwierdził skład KN na 2024 r. Lista zawodników powołanych do KN stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (JUNIORZY/SENIORZY).
§ 2.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG