Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 4/2024 z dnia 6 lutego 2024 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie uzupełnienia składu Komisji Golfa Kobiecego PZG

UCHWAŁA NR 4/2024
z dnia 6 lutego 2024 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Golfa Kobiecego PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Na wniosek Anny Zabłockiej-Wiercińskiej, przewodniczącej KGK, Zarząd PZG kooptuje do składu KGK Karinę Minich.
§ 2.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG