Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 5/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie Zielonej Karty PZG

UCHWAŁA NR 5/2024
z dnia 26 lutego 2024 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie Zielonej Karty PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd PZG podjął decyzję w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie Zielonek Karty PZG w wysokości 200 zł brutto z początkiem 1 kwietnia 2024 r.
§ 2.
Imienne wnioski o wydanie Zielonej Karty PZG dodane do systemu EAGLE przed 1 kwietnia 2024 r. będą procedowane wg. dotychczasowych zasad.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG