Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 6/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rankingu Sportowego PZG

UCHWAŁA NR 6/2024
z dnia 26 lutego 2024 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rankingu Sportowego PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd PZG zatwierdził zmiany w Regulaminie Rankingu Sportowego PZG. Tekst jednolity regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG