Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 8/2024 z dnia 13 marca 2024 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie ustanowienia pełnomocnika procesowego do reprezentowania PZG przed TAS przy PKOl

UCHWAŁA NR 8/2024
z dnia 13 marca 2024 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie ustanowienia pełnomocnika procesowego do reprezentowania PZG przed TAS przy PKOl
Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd PZG ustanowił prezes adw. E. Wolschendorf-Łazowskiej w roli pełnomocnika procesowego reprezentującego PZG w postępowaniu przed TAS w sprawie zaskarżenia ostatecznej decyzji dyscyplinarnej Związku (sygn. akt. 1/S/2024).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG