Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 9/2024 z dnia 13 marca 2024 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia regulaminów Turniejów Mistrzowskich PZG na sezon 2024

UCHWAŁA NR 9/2024
z dnia 13 marca 2024 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia regulaminów Turniejów Mistrzowskich PZG na sezon 2024
Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd PZG zatwierdził Regulamin Główny Turniejów Mistrzowskich PZG oraz Regulaminy Szczegółowe Turniejów Mistrzowskich PZG na sezon 2024, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG