Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Gra (Reguła 1)

1-1. Postanowienia ogólne

Gra w golfa polega na przemieszczaniu piłki za pomocą kija golfowego z obszaru tee do dołka poprzez uderzenie lub kolejne uderzenia zgodnie z Regułami gry.

1-2. Wywieranie wpływu na piłkę

Gracz ani caddie nie mogą podejmować żadnych działań w celu wywarcia wpływu na położenie lub ruch piłki za wyjątkiem tych, które są zgodne z Regułami gry. (Usuwanie naturalnych utrudnień ruchomych zob. Reguła 23-1) (Usuwanie sztucznych utrudnień ruchomych zob. Reguła 24-1)

*KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY 1-2:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.
*W przypadku rażącego naruszenia Reguły 1-2 Komitet może zastosować karę dyskwalifikacji.

Uwaga: Uznaje się, że gracz dopuścił się rażącego naruszenia Reguły 1-2, jeżeli Komitet uważa, że jego działanie wpływające na pozycję lub ruch piłki pozwoliło jemu lub drugiemu graczowi, osiągnąć znaczną
przewagę lub spowodowało, że drugi gracz, inny niż jego partner, został znacząco pokrzywdzony.

1-3. Zgoda na złamanie Reguł

Gracze nie mogą zgadzać się na wyłączenie działania jakiejkolwiek Reguły gry lub na nienakładanie otrzymanej kary wynikającej z Reguł.

KARA ZA ZłAMANIE REGUłY 1-3:
Match play – dyskwalifikacja obydwu stron;
Stroke play – dyskwalifikacja danych zawodników.
(Zgoda na grę poza kolejnością w stroke play, patrz Reguła 10-2c)

1-4. Sprawy nie objęte Regułami

Jeżeli jakiś punkt sporny nie jest objęty przez „Reguły Gry w Golfa”, jego rozstrzygnięcie winno być sprawiedliwe.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG