Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Match Play (Reguła 2)

2-1. Postanowienia ogólne

Mecz to rozgrywka prowadzona przez jedną stronę przeciwko drugiej stronie w czasie Regulaminowej rundy, chyba że Komitet postanowi inaczej. W match play grę prowadzi się na poszczególne dołki. Jeżeli Reguły nie zakładają inaczej, dołek wygrywa strona, która umieści piłkę w dołku w wyniku mniejszej liczby uderzeń. W meczu handicapowym dołek wygrywa niższy wynik netto. Rezultat meczu określa się w następujący sposób: tyle dołków „do przodu” (holes up) lub „równowaga” (all square) oraz tyle do „rozegrania” (to play). Strona jest „bezpieczna” (dormie), jeżeli jest tyle samo dołków „do przodu”, ile pozostało do zakończenia gry.

2-2. Dołek zremisowany

Dołek jest zremisowany, jeżeli każda ze stron umieści piłkę w dołku taką samą liczbą uderzeń. Jeżeli gracz zakończył grę dołka (holed out), a jego przeciwnikowi zostało jedno uderzenie na remis i jeżeli w konsekwencji gry gracz następnie otrzyma karę, dołek jest zremisowany.

2-3. Zwycięzca meczu

Mecz jest wygrany, kiedy jedna strona prowadzi większą liczbą dołków niż liczba dołków pozostałych do rozegrania. W przypadku remisu (tie) Komitet w celu rozstrzygnięcia może rozszerzyć mecz o taką liczbę dołków, jaka będzie wymagana do wygrania meczu.

2-4. Darowanie meczu, dołka lub następnego uderzenia

Gracz może darować mecz w każdej chwili przed rozpoczęciem gry lub przed jej zakończeniem.
Gracz może darować dołek w każdej chwili przed jego rozpoczęciem lub zakończeniem.
Gracz może darować swemu przeciwnikowi jego następne uderzenie w dowolnym momencie, o ile piłka przeciwnika znajduje się w spoczynku. W takim przypadku uważa się, że przeciwnik zakończył dołek i wprowadził piłkę do dołka następnym uderzeniem a jego piłka może być usunięta przez każdą ze stron.
Darowanie uderzenia, dołka lub meczu nie może być odrzucone ani wycofane. (Piłka wisząca nad dołkiem patrz Reguła 16-2)

2-5. Wątpliwości dotyczące procedury, spory i protesty

W match play, jeżeli między graczami powstaną niejasności lub spory, gracz może złożyć protest (claim). Jeżeli w rozsądnym czasie nie pojawi się właściwie upoważniony przedstawiciel Komitetu, gracze powinni kontynuować mecz bez opóźnień. Komitet może rozpatrzyć protest tylko w przypadku, kiedy gracz składający protest poinformuje swego przeciwnika

(i), że składa taki protest

(ii) o okolicznościach zdarzenia

(iii) i że wymaga rozstrzygnięcia. Protest musi być zgłoszony przed rozpoczęciem gry z obszaru tee następnego dołka przez któregokolwiek z graczy lub w przypadku ostatniego dołka meczu, przed opuszczeniem przez wszystkich graczy ostatniego putting greenu. Żadne późniejsze roszczenia nie będą rozpatrywane przez Komitet, chyba że będą oparte na faktach uprzednio nieznanych graczowi zgłaszającemu protest lub gracz zgłaszający protest otrzymał od przeciwnika błędną informację (Reguły 6-2a i 9). W każdym razie żadne późniejsze roszczenia nie powinny być rozpatrywane przez Komitet po oficjalnym ogłoszeniu wyniku meczu, chyba że Komitet dojdzie do wniosku, że przeciwnik wiedział, iż udziela błędnych informacji.

2-6. Kara ogólna

Karą za złamanie Reguły w match play jest przegranie dołka, chyba że istnieją inne postanowienia.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG