Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Flaga (Reguła 17)

17-1. Flaga przytrzymywana, wyjęta lub wznoszona

Przed wykonaniem uderzenia z dowolnego miejsca na polu golfowym gracz może zadysponować, aby flaga była przytrzymywana, wyjęta lub wznoszona w celu zaznaczenia lokalizacji dołka.

Jeżeli flaga nie jest przytrzymana, wyjęta lub wznoszona zanim gracz wykona uderzenie, nie może być przytrzymana, wyjęta lub wznoszona podczas wykonywania uderzenia, lub kiedy piłka gracza jest w ruchu, jeżeli miałoby to wpływ na ruch piłki.

Uwaga 1: Jeżeli flaga znajduje się w dołku i ktokolwiek stoi w pobliżu dołka podczas wykonywania uderzenia, uważa się, że będzie przytrzymywał flagę.

Uwaga 2: Jeżeli tuż przed uderzeniem flaga jest przytrzymywana, wyjmowana lub wznoszona przez kogokolwiek za wiedzą gracza, który nie zgłosił co do tego żadnego sprzeciwu, uważa się, że gracz na to zezwolił.

Uwaga 3: Jeżeli ktokolwiek przytrzymuje lub wznosi flagę podczas gdy wykonywane jest uderzenie, uważa się, że będzie ją przytrzymywał do czasu zatrzymania się piłki.
(Przesuwanie flagi przytrzymywanej, wyciągniętej lub wznoszonej, podczas gdy piłka znajduje się w ruchu – patrz Reguła 24-1)

17-2. Nieupoważnione przytrzymywanie flagi

Jeżeli w match play przeciwnik lub jego caddie, a w stroke play współzawodnik lub jego caddie, bez zezwolenia lub wcześniejszej zgody gracza przytrzyma, wyjmie lub wzniesie flagę w czasie, gdy gracz wykonuje uderzenie, lub gdy jego piłka jest w ruchu i jeżeli ta czynność mogłaby mieć wpływ na ruch piłki, przeciwnik lub współzawodnik otrzymuje stosowną karę.

*KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY 17-1, lub 17-2: Match play – przegranie dołka; stroke play – dwa uderzenia.
* W stroke play, jeżeli ma miejsce złamanie Reguły 17-2, a piłka zawodnika następnie uderzy we flagę lub w osobę przytrzymującą flagę albo w cokolwiek co jest niesione przez tę osobę, zawodnik nie otrzymuje kary. Piłka musi być grana z miejsca spoczynku, chyba że uderzenie zostało wykonane z obszaru putting greenu.
W takim przypadku uderzenie zostaje anulowane, a piłka musi być położona na miejsce, z którego wykonano poprzednie uderzenie i ponownie zagrana.

17-3. Piłka uderzająca we flagę lub w przytrzymującego

Piłka gracza nie może uderzyć we:
a) flagę, kiedy jest przytrzymywana, wyjęta lub wznoszona,
b) osobę, która przytrzymuje lub wznosi flagę lub w cokolwiek niesione przez tę osobę,
c) flagę będącą w dołku nieprzytrzymywaną, gdy piłka została uderzona z obszaru putting greenu.

Wyjątek: kiedy flaga jest przytrzymywana, wyjęta lub wznoszona bez zgody gracza – patrz Reguła 17-2.

KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY 17-3: Match play – przegranie dołka; stroke play – dwa uderzenia i piłka musi być grana z miejsca spoczynku.

17-4. Piłka opierająca się o flagę

Jeżeli piłka gracza oparła się o flagę znajdującą się w dołku, ale do niego nie wpadła, gracz lub osoba przez niego upoważniona może przesunąć lub wyjąć flagę; jeżeli piłka wpadnie do dołka, uważa się, że gracz umieścił piłkę w dołku swoim ostatnim uderzeniem; w innym przypadku, jeżeli piłka została przesunięta w trakcie ruchu flagi, musi zostać położona na krawędzi dołka bez doliczania kary.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG