Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Four-ball stroke play (Reguła 31)

31-1. Postanowienia ogólne

W four-ball stroke play dwaj zawodnicy grają jako partnerzy i każdy gra swoją piłką. Niższy wynik jednego z partnerów staje się ich wynikiem na danym dołku. Nie stosuje się kary, gdy jeden z partnerów nie dokończy gry na dołku. „Reguły Gry w Golfa” w zakresie, który nie jest w sprzeczności z wymienionymi poniżej Regułami, mają zastosowanie w rozgrywkach four-ball stroke play.

31-2. Reprezentowanie strony

Strona może być reprezentowana przez jednego z partnerów przez całą regulaminową rundę lub jej część; obecność obu partnerów nie jest konieczna. Nieobecny zawodnik może dołączyć do swego partnera pomiędzy dołkami, lecz nie podczas rozgrywania dołka.

31-3. Zapisywanie wyników

Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku tylko ten wynik brutto jednego z partnerów, który na danym dołku będzie się liczył. Te liczące się do wyniku indywidualne wyniki brutto powinny być zapisane w taki sposób, by było wiadomo, do którego z partnerów należą; w przeciwnym razie strona jest zdyskwalifikowana.
Tylko jeden z partnerów jest odpowiedzialny za stosowanie się do Reguły 6-6b.
(Nieprawidłowy wynik – patrz Reguła 31-7a)

31-4. Kolejność gry

Piłki należące do jednej strony mogą być rozgrywane w kolejności, jaką strona uzna za odpowiednią.

31-5. Niewłaściwa piłka

Jeżeli zawodnik złamie Regułę 15-3b, wykonując uderzenie w niewłaściwą piłkę, otrzymuje karę dwóch uderzeń i musi naprawić swój błąd poprzez zagranie właściwą piłką lub postępując zgodnie z Regułami. Jego partner nie otrzymuje kary, nawet gdy ta niewłaściwa piłka należy do niego. Jeżeli niewłaściwa piłka należy do innego zawodnika, jej właściciel musi położyć ją na miejsce, z którego niewłaściwa piłka po raz pierwszy została zagrana.

31-6 Kary dla strony

Strona jest ukarana w przypadku złamania następujących Reguł przez któregokolwiek z partnerów:

• Reguła 4 kije golfowe,

• Reguła 6-4 caddie,

• Jakakolwiek Reguła lokalna, lub Reguła turnieju gdy ustalona jest maksymalna kara na rundę.

31-7 Kary dyskwalifikacji

a. Złamanie Reguły przez jednego z partnerów
Za złamanie jednej z poniższych Reguł przez jednego z partnerów strona jest zdyskwalifikowana z zawodów:

• Reguła 1-3 zgoda na złamanie Reguł,

• Reguła 3-4 odmowa zastosowania się do Reguł,

• Reguła 4 kije golfowe,

• Reguła 5-1 lub 5-2 piłka,

• Reguła 6-2b handicap,

• Reguła 6-4 caddie,

• Reguła 6-6b podpisanie i oddanie karty wyników,

• Reguła 6-6d niewłaściwy wynik na dołku,

• Reguła 6-7 nadmierne opóźnianie gry, wolne tempo gry (powtarzające się wykroczenie),

• Reguła 7-1 trening przed rundami lub pomiędzy nimi,

• Reguła 11-1 ustawianie piłki w obszarze tee,

• Reguła 14-3 nienaturalne przyrządy, nietypowy sprzęt i nietypowe używanie sprzętu,

• Reguła 22-1 piłka pomagająca w grze,

• Reguła 31-4 liczący się wynik brutto, tak zapisany, że nie można określić, który z partnerów go uzyskał,

• Reguła 33-7 kara dyskwalifikacji nałożona przez Komitet.

b. Złamanie Reguły przez obydwu partnerów
Strona jest zdyskwalifikowana:
(i) za złamanie Reguły 6-3 (czas startu i grupy) przez obydwu partnerów lub Reguły 6-8 (przerwanie gry),
(ii) jeżeli na tym samym dołku każdy z partnerów złamie Regułę, za którą to karą jest dyskwalifikacja z gry na dołku lub z rozgrywki.

c. Tylko na czas rozgrywania dołka
We wszystkich innych przypadkach, gdzie złamanie Reguły skutkuje dyskwalifikacją, zawodnik jest zdyskwalifikowany jedynie na tym dołku, na którym nastąpiło złamanie niniejszej Reguły.

31-8. Skutki innych kar

Jeżeli złamanie Reguły przez zawodnika pomoże w grze jego partnerowi, to partner dodatkowo otrzymuje odpowiednią karę poza karą otrzymaną przez zawodnika. We wszystkich innych przypadkach, w których zawodnik otrzymuje karę za złamanie Reguły, kara nie jest stosowana względem jego partnera.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG