Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Rozgrywki bogey, par i stableford (Reguła 32)

32-1. Regulamin

Rozgrywki bogey, par i stableford są formami zawodów na liczbę uderzeń (stroke play), w których gra się przeciwko ustalonemu wynikowi na każdym dołku. Stosowane są Reguły odnoszące się do stroke play, chyba że różnią się od poniższych Reguł specjalnych. W rozgrywkach bogey, par i stableford zawodnik z najniższym wynikiem netto na dołku posiada przywilej na następnym dołku.

a. Rozgrywki bogey i par
Wyniki w rozgrywkach bogey i par liczone są tak, jak w match play.
Dołek, na którym zawodnik nie uzyska wyniku, liczy się jako przegrany. Zwycięzcą jest zawodnik, który zdobędzie największą liczbę wygranych dołków. Marker odpowiedzialny jest tylko za wpisywanie wyników brutto na tym dołku, na którym zawodnik zdobywa wynik netto równy lub niższy od ustalonego wyniku na tym dołku.

Uwaga 1: Wynik zawodnika jest korygowany poprzez odjęcie dołka lub dołków zgodnie z odpowiednią Regułą w przypadku, gdy gracz otrzyma karę inną niż kara dyskwalifikacji za złamanie dowolnej z poniższych Reguł:

• Reguła 4 kije golfowe,

• Reguła 6-4 caddie,

• Jakakolwiek Reguła lokalna lub Reguła turnieju gdy ustalona jest maksymalna kara na rundę. Aby Komitet mógł nałożyć karę, zawodnik jest odpowiedzialny za zgłoszenie faktów dotyczących złamania przez niego Reguły, zanim odda swoją kartę wyników. Jeżeli nie zgłosi faktów Komitetowi, jest zdyskwalifikowany.

Uwaga 2: Jeżeli zawodnik łamie Regułę 6-7 (nadmierne opóźnianie gry, wolne tempo gry) Komitet odejmie mu jeden dołek z ogólnego wyniku. Za kolejne powtarzające się wykroczenia (patrz Reguła 32-2a).

b. Rozgrywki stableford
Wyniki w rozgrywkach stableford liczone są jako punkty przyznawane za uzyskany wynik w stosunku do ustalonego wyniku na każdym dołku w następujący sposób:

Liczba uderzeń na dołku – Punkty

Więcej niż jedno uderzenie ponad ustalony wynik na dołku lub brak wyniku – 0
Jedno uderzenie ponad ustalony wynik – 1
Równe ustalonemu wynikowi – 2
Jedno uderzenie poniżej ustalonego wyniku – 3
Dwa uderzenia poniżej ustalonego wyniku – 4
Trzy uderzenia poniżej ustalonego wyniku – 5
Cztery uderzenia poniżej ustalonego wyniku – 6
Zwycięzcą jest zawodnik, który uzyska największą liczbę punktów.
Marker odpowiedzialny jest za zapisywanie wyniku brutto na tych dołkach, na których zawodnik swoim wynikiem netto uzyska co najmniej jeden punkt.

Uwaga 1: Jeżeli zawodnik złamie Regułę, za którą ustalona jest maksymalna kara na rundę, musi zgłosić ten fakt do Komitetu, zanim odda swoją kartę wyników. Jeżeli tego nie zrobi, jest zdyskwalifikowany. Komitet odejmie od uzyskanych punktów dwa punkty za każdy dołek, na którym Reguła została złamana, maksymalnie cztery punkty na rundę za każdą złamaną Regułę.

Uwaga 2: Jeżeli zawodnik złamie Regułę 6-7 (nadmierne opóźnianie gry; wolne tempo gry), Komitet odejmie dwa punkty od całkowitej liczby punktów uzyskanych w danej rundzie. Za kolejne powtarzające się wykroczenia (patrz Reguła 32-2a).

32-2. Kary dyskwalifikacji

a. z zawodów
Zawodnik jest zdyskwalifikowany z zawodów, jeżeli otrzyma karę dyskwalifikacji za złamanie dowolnej z poniższych Reguł:

• Reguła 1-3 zgoda na złamanie Reguł,

• Reguła 3-4 odmowa stosowania się do Reguł,

• Reguła 4 kije golfowe,

• Reguła 5-1, lub 5-2 piłka,

• Reguła 6-2b handicap,

• Reguła 6-3 czas rozpoczęcia i grupy,

• Reguła 6-4 caddie,

• Reguła 6-6b podpisanie i oddanie karty,

• Reguła 6-6d niewłaściwy wynik na dołku, np.: kiedy zapisany wynik jest niższy niż rzeczywiście osiągnięty, za wyjątkiem przypadku, kiedy złamanie niniejszej Reguły nie powoduje różnicy w wyniku tego dołka,

• Reguła 6-7 nadmierne opóźnianie gry, wolne tempo gry,

• Reguła 6-8 przerwanie gry,

• Reguła 7-1 trening przed rundą lub pomiędzy rundami,

• Reguła 11-1 ustawianie piłki w obszarze tee,

• Reguła 14-3 nienaturalne przyrządy i nietypowy sprzęt oraz nietypowe używanie sprzętu,

• Reguła 22-1 piłka pomagająca w grze,

• Reguła 33-7 kara dyskwalifikacji nałożona przez Komitet.

b. Na dołku
We wszystkich innych przypadkach, w których złamanie Reguły skutkuje dyskwalifikacją, zawodnik jest zdyskwalifikowany jedynie na tym dołku, na którym nastąpiło złamanie niniejszej Reguły

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG