Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Three-ball, best-ball i four-ball match play (Reguła 30)

30-1. Zastosowanie „Reguł Gry w Golfa”

„Reguły Gry w Golfa” w zakresie, który nie jest w sprzeczności z wymienionymi poniżej Regułami, mają zastosowanie w rozgrywkach three-ball, best-ball i fourball.

30-2. Three-ball match play

a. Piłka w spoczynku przesunięta przez przeciwnika
Poza innymi założeniami Reguł, jeżeli piłka gracza zostanie dotknięta lub przesunięta przez przeciwnika, jego caddiego lub sprzęt, wyłączając przypadek w trakcie poszukiwania piłki, zastosowanie znajduje Reguła 18-3b. Przeciwnik ten otrzymuje karę jednego uderzenia w swoim meczu z graczem, lecz nie w swoim meczu z drugim przeciwnikiem.

b. Piłka przypadkowo odbita lub zatrzymana przez przeciwnika
Jeżeli piłka gracza zostanie przypadkowo odbita lub zatrzymana przez przeciwnika, jego caddiego lub sprzęt, nie ma kary. W swoim meczu z tym przeciwnikiem gracz może uderzyć piłkę tak jak leży lub zanim zostanie wykonane uderzenie przez którąkolwiek ze stron, gracz może unieważnić poprzednie uderzenie i bez kary zagrać piłkę z punktu jak najbliższego miejscu, z którego oryginalna piłka ostatnio została zagrana (patrz Reguła 20-5). W swoim meczu z drugim przeciwnikiem gracz musi zagrać piłkę tak jak leży.

Wyjątek: Piłka trafia w gracza przytrzymującego lub wznoszącego flagę, albo w cokolwiek co jest niesione przez niego – patrz Reguła 17-3b.
(Piłka specjalnie odbita lub zatrzymana przez przeciwnika – patrz Reguła 1-2).

30-3. Best-ball i four-ball match play

a. Reprezentowanie strony
Strona może być reprezentowana przez jednego partnera w ciągu całego meczu lub jego dowolnej części; nie wszyscy partnerzy muszą być obecni. Nieobecny partner może dołączyć do meczu pomiędzy dołkami, lecz nie podczas rozgrywania dołka.

b. Kolejność gry
Piłki należące do jednej strony mogą być rozgrywane w takiej kolejności, jaką strona uzna za odpowiednią.

c. Niewłaściwa piłka
Jeżeli gracz otrzyma karę utraty dołka zgodnie z Regułą 15-3a za zagranie w niewłaściwą piłkę, to jest on zdyskwalifikowany na tym dołku, lecz jego partner nie otrzymuje żadnej kary, nawet w przypadku, gdy niewłaściwa piłka należy do niego. Jeżeli niewłaściwa piłka należy do innego gracza, jej właściciel musi umieścić ją w miejscu, z którego niewłaściwa piłka została po raz pierwszy zagrana.

d. Kary dla strony
Strona jest ukarana w przypadku złamania następujących Reguł przez któregokolwiek z partnerów:

• Reguła 4 kije golfowe,

• Reguła 6-4 caddie,

• Jakakolwiek Reguła lokalna lub Reguła turnieju gdy karą jest skorygowanie stanu meczu.

e. Dyskwalifikacja strony
(i) Strona jest zdyskwalifikowana, jeżeli którykolwiek z partnerów otrzyma karę dyskwalifikacji za złamanie którejkolwiek z poniższych Reguł:

• Reguła 1-3 zgoda na złamanie Reguł,

• Reguła 4 kije golfowe,

• Reguła 5-1 lub 5-2 piłka,

• Reguła 6-2a handicap ,

• Reguła 6-4 caddie,

• Reguła 6-7 nadmierne opóźnianie gry, wolne tempo gry,

• Reguła 11-1ustawienie piłki w obszarze tee,

• Reguła 14-3 nienaturalne przyrządy, nietypowy sprzęt i nietypowe używanie sprzętu,

• Reguła 33-7 kara dyskwalifikacji nałożona przez Komitet,

(ii) Strona jest zdyskwalifikowana, jeżeli wszyscy partnerzy otrzymają karę dyskwalifikacji za złamanie którejkolwiek z poniższych Reguł:

• Reguła 6-3 czas rozpoczęcia gry i grupy
• Reguła 6-8 przerwanie gry

(iii) We wszystkich innych przypadkach, w których złamanie Reguły skutkuje dyskwalifikacją, gracz jest zdyskwalifikowany tylko na rozgrywanym dołku.

f. Skutki innych kar
Jeżeli złamanie Reguły przez gracza pomoże w grze jego partnerowi lub przeszkodzi w grze jego przeciwnikowi, to partner dodatkowo otrzymuje odpowiednią karę poza karą otrzymaną przez gracza.
We wszystkich innych przypadkach, w których gracz otrzymuje karę za złamanie Reguły, kara nie odnosi się do jego partnera. Gdy karą jest przegranie dołka, skutkiem jest dyskwalifikacja danego gracza na czas rozgrywania tego dołka.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG