Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Kolejność gry (Reguła 10)

10-1. Match play

a. Podczas rozpoczęcia gry
Strona posiadająca przywilej na pierwszym obszarze tee jest wyznaczona według listy startowej. W przypadku braku listy startowej przywilej powinien być przyznawany metodą losowania. Strona, która wygrywa dołek, przejmie przywilej na następnym obszarze tee. Jeżeli dołek został zremisowany, strona, która posiadała przywilej na poprzednim obszarze tee, zachowuje go.

b. Podczas rozgrywania dołka
Gdy obaj gracze rozpoczęli grę, piłka znajdująca się dalej od dołka jest uderzana jako pierwsza. Jeżeli piłki znajdują się w równej odległości od dołka lub ich pozycja w stosunku do dołka nie jest możliwa do porównania, kolejność uderzeń powinna być ustalona w drodze losowania.

Wyjątek: Reguła 30-3b (best-ball i four-ball match play). Uwaga: Jeżeli jest wiadomym, że piłka oryginalna nie będzie zagrana z miejsca położenia i od gracza wymaga się, żeby zagrał piłkę z miejsca położonego jak najbliżej tego, z którego piłka była zagrana poprzednio (patrz Reguła 20-5), kolejność uderzeń będzie ustalona według miejsca, z którego zostało wykonane poprzednie uderzenie. Jeżeli piłka może być zagrana z innego miejsca, niż z którego była zagrana poprzednio, kolejność uderzeń będzie ustalona według miejsca, gdzie spoczęła piłka oryginalna.

c. Gra poza kolejnością
Jeżeli gracz uderzy swoją piłkę, kiedy powinien to uczynić jego przeciwnik, to przeciwnik może wymagać od niego unieważnienia tak wykonanego uderzenia i powtórzenia go w poprawnej kolejności, bez kary, z miejsca położonego jak najbliższego miejsca, z którego została uderzona oryginalna piłka (patrz Reguła 20-5).

10-2 Stroke play

a. Podczas rozpoczęcia gry
Zawodnik posiadający przywilej na pierwszym obszarze tee jest wyznaczony według listy startowej. W przypadku braku listy startowej przywilej powinien być przyznany metodą losowania. Zawodnik z najmniejszą liczbą uderzeń na dołku przejmuje przywilej na następnym obszarze tee. Zawodnik z drugim najniższym wynikiem na dołku będzie uderzał jako drugi z następnego obszaru tee itp. Jeżeli dwóch lub więcej graczy będzie miało taki sam wynik na dołku, na następnym obszarze tee będą grali w tej samej kolejności, co na poprzednim obszarze tee.

Wyjątek: Reguła 32-1 (Rozgrywki handicapowe bogey, par i stableford)

b. Podczas rozgrywania dołka
Gdy zawodnicy rozpoczęli grę na dołku, piłka znajdująca się dalej od dołka jest grana jako pierwsza. Jeżeli piłki znajdują się w równej odległości od dołka lub ich pozycja w stosunku do dołka nie jest możliwa do porównania, kolejność gry powinna być ustalona w drodze losowania.

Wyjątki: Reguły 22 (piłka przeszkadzająca lub pomagająca w grze) i 31-4 (four-ball stroke play).

Uwaga: Jeżeli jest wiadomym, że piłka oryginalna nie będzie zagrana z miejsca położenia i od gracza wymaga się, żeby zagrał piłkę z miejsca położonego jak najbliżej tego, z którego piłka była zagrana poprzednio (patrz Reguła 20-5), kolejność uderzeń będzie ustalona według miejsca, z którego zostało wykonane poprzednie uderzenie. Jeżeli piłka może być zagrana z innego miejsca, niż z którego była zagrana poprzednio, kolejność uderzeń będzie ustalona według miejsca, gdzie spoczęła piłka oryginalna.

c. Gra poza kolejnością
Jeżeli zawodnik zagra poza kolejnością, nie podlega karze i piłkę należy grać tak, jak ona leży. Jeżeli jednak Komitet uzna, że zawodnicy uzgodnili grę poza kolejnością, aby dać jednemu z nich przewagę, to obaj są zdyskwalifikowani. (Wykonanie uderzenia, podczas gdy druga piłka jest w ruchu po uderzeniu z putting greenu – patrz Reguła 16-1f)

(Niewłaściwa kolejność gry w threesomes i foursomes stroke play patrz Reguła 29-3)

10-3. Piłka tymczasowa lub kolejna piłka uderzona z obszaru tee

Jeżeli gracz ma zagrać z obszaru tee piłkę tymczasową lub kolejną piłkę, musi to uczynić po tym, jak jego przeciwnik lub współzawodnik wykona swe pierwsze uderzenie. W przypadku, gdy więcej niż jeden gracz ma zagrać z obszaru tee piłkę tymczasową lub kolejną piłkę, musi zostać zachowana oryginalna kolejność . Jeżeli gracz zagra swoją piłkę tymczasową lub kolejną piłkę poza kolejnością, zastosowanie mają Reguły 10-1c lub 10-2c.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG