Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Obszar Tee (Reguła 11)

11-1. Ustawianie piłki w obszarze tee

Gdy gracz wprowadza do gry piłkę z obszaru tee, musi być ona zagrana z obrębu obszaru tee bezpośrednio z powierzchni gruntu lub zgodnego z Regulaminem kołeczka tee umieszczonego w lub na powierzchni gruntu. Dla potrzeb niniejszej Reguły, powierzchnia gruntu to także nierówności nawierzchni (ukształtowanej przez gracza lub naturalnej) oraz piasek lub inne naturalne substancje (umieszczone lub nie przez gracza). Jeżeli podczas ustawiania piłki do uderzenia gracz użyje niezgodnego z Regułami kołeczka tee lub innego przedmiotu w celu wyniesienia piłki ponad powierzchnię, zostanie on zdyskwalifikowany. Gracz może stać poza granicami obszaru tee, aby zagrać piłkę znajdującą się w jego granicach.

11-2. Znaczniki tee

Zanim gracz wykona pierwsze uderzenie dowolną piłką z obszaru tee granego dołka, znaczniki tee uważane są za umieszczone na stałe. W takich warunkach, jeżeli gracz przesunie lub pozwoli na ich przesunięcie, by ułatwić sobie ustawienie, obszar zamierzonego swingu lub linię gry, otrzyma karę za złamanie Reguły 13-2.

11-3. Gdy piłka spadnie z kołeczka tee

Jeżeli piłka, która jeszcze nie jest w grze, spadnie z kołeczka tee lub zostanie z niego strącona przez gracza podczas adresowania, może być na nim ponownie ustawiona bez kary. Jeżeli jednak w takich okolicznościach wykonane zostanie uderzenie, bez względu na to, czy piłka jest w ruchu, czy też nie, uderzenie się liczy, ale gracz nie podlega żadnej karze.

11- 4. Uderzenie spoza obszaru tee

a. Match play
Gdy gracz rozpocznie rozgrywanie dołka spoza obszaru tee, przeciwnik może natychmiast zażądać anulowania tego uderzenia i zagrania piłki, bez kary, z obszaru tee.

b. Stroke play
Gdy gracz rozpocznie rozgrywanie dołka spoza obszaru tee, otrzymuje karę dwóch uderzeń i musi ponowić zagranie piłki, ale z obszaru tee. Jeżeli gracz wykona uderzenie z kolejnego obszaru tee bez poprzedniego naprawienia swego błędu lub w przypadku grania ostatniego dołka rundy opuści ostatni putting green bez zgłoszenia chęci naprawienia swego błędu, jest zdyskwalifikowany. Uderzenia spoza obszaru tee oraz wszystkie następne uderzenia wykonane przez zawodnika przed naprawą tego błędu nie są doliczane do jego wyniku.

11- 5. Uderzenie ze złego obszaru tee

Stosowane są założenia Reguły 11-4

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG