Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Niewłaściwa piłka, podmieniona piłka (Reguła 15)

15-1. Postanowienia ogólne

Gracz musi wbić do dołka tę samą piłkę, którą zagrał z obszaru tee, chyba że ta piłka została zgubiona, znalazła się poza granicami pola (out of bounds) lub gracz podmienił tę piłkę na inną, niezależnie od tego, czy taka podmiana jest dozwolona – patrz Reguła 15-2. Jeżeli gracz zagra piłką niewłaściwą – patrz Reguła 15-3.

15-2. Piłka podmieniona

Gracz może podmienić piłkę, jeżeli postępuje zgodnie z Regułą, która pozwala graczowi zagrać, upuścić lub położyć drugą piłkę, by umożliwić dokończenie rozgrywania dołka. Wówczas piłka podmieniona staje się piłką w grze. Jeżeli gracz podmieni piłkę, pomimo że Reguły na to nie zezwalają, piłka podmieniona nie staje się piłką niewłaściwą; staje się piłką w grze.

Jeżeli błąd nie zostanie naprawiony zgodnie z Regułą 20-6 i gracz wykona uderzenie w niewłaściwie podmienioną piłkę, przegrywa dołek w match play lub otrzymuje karę dwóch uderzeń karnych w stroke play zgodnie z odpowiednią Regułą i w stroke play gracz musi dokończyć dołek piłką podmienioną.

Wyjątek: Jeżeli gracz otrzyma karę za wykonanie uderzenia z niewłaściwego miejsca, nie ma dodatkowej kary za podmienienie piłki, kiedy nie było to dozwolone.
(Gra z niewłaściwego miejsca – patrz Reguła 20-7)

15-3. Niewłaściwa piłka

a. Match play
Jeżeli gracz wykona uderzenie w niewłaściwą piłkę, przegrywa dołek. Jeżeli niewłaściwa piłka należy do innego gracza, jej właściciel musi położyć ją w miejscu, z którego została po raz pierwszy zagrana, jako niewłaściwa piłka. Jeżeli gracz i przeciwnik zamienią piłki podczas rozgrywania dołka, pierwszy z nich, który wykonał uderzenie w niewłaściwą piłkę, przegrywa dołek; gdy nie można tego ustalić, gra na dołku zostanie dokończona tak zamieniony mi piłkami.

Wyjątek: Nie ma kary, jeżeli gracz wykona uderzenie w niewłaściwą piłkę, poruszającą się w wodzie, w przeszkodzie wodnej. Wszystkie uderzenia wykonane w niewłaściwą piłkę, poruszającą się w wodzie, w przeszkodzie wodnej, nie są doliczane do wyniku gracza. Gracz musi poprawić swój błąd przez zagranie właściwą piłką lub przez działanie zgodne z Regułami.

b. Stroke play
Jeżeli zawodnik wykona uderzenie lub uderzenia w niewłaściwą piłkę, otrzymuje karę dwóch uderzeń. Zawodnik musi naprawić swój błąd poprzez zagranie poprawnej piłki lub postąpić zgodnie z Regułami. Jeżeli nie naprawi swego błędu przed wykonaniem uderzenia z następnego obszaru tee lub w razie rozgrywania ostatniego dołka rundy, nie zgłosi zamiaru naprawienia swego błędu przed zejściem z putting greenu, zostanie zdyskwalifikowany. Uderzenia wykonane w niewłaściwą piłkę nie zaliczają się do wyniku zawodnika. Jeżeli niewłaściwa piłka należy do innego zawodnika, jej właściciel musi położyć piłkę w miejscu, z którego niewłaściwa piłka została zagrana po raz pierwszy.

Wyjątek: Nie ma kary, jeżeli gracz wykona uderzenie w niewłaściwą piłkę, poruszającą się w wodzie, w przeszkodzie wodnej. Wszystkie uderzenia wykonane w niewłaściwą piłkę, poruszającą się w wodzie, w przeszkodzie wodnej, nie są doliczane do wyniku gracza.

(Zmienione miejsce, na którym piłka ma być położona lub ponownie odłożona – patrz Reguła 20-3b)
(Miejsce nie do określenia – patrz Reguła 20-3c)

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG