Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Szukanie i identyfikacja piłki (Reguła 12)

12 – 1. Szukanie piłki; znalezienie piłki

Przy poszukiwaniu piłki gdziekolwiek na terenie pola golfowego gracz może dotykać i przechylać długą trawę, sitowie, krzaki itp., lecz tylko w takim stopniu, by umożliwić znalezienie i rozpoznanie piłki, pod warunkiem jednak, że w trakcie tego procesu poszukiwania nie zostanie poprawione położenie piłki, obszaru zamierzonego ustawienia lub swingu czy też linii gry. Gracz nie musi koniecznie widzieć piłki podczas jej uderzenia. W obrębie hazardu, jeżeli piłka zakryta jest naturalnymi utrudnieniami ruchomymi lub piaskiem, gracz może usunąć przez sondowanie lub grabienie kijem golfowym, czy też w inny sposób tyle naturalnych utrudnień ruchomych lub piasku, ile potrzeba, by zobaczyć jakiś fragment piłki.

Jeżeli usunięto zbyt dużo naturalnych utrudnień ruchomych lub piasku gracz nie jest karany, lecz piłka musi zostać ponownie zakryta tak, by tylko niewielka jej część była widoczna. Jeżeli przy usuwaniu naturalnych utrudnień ruchomych lub piasku piłka zostanie przemieszczona, gracz nie zostanie ukarany, lecz piłka musi zostać odłożona na swoją pierwotną pozycję i w razie konieczności przykryta. W sprawie usuwania naturalnych utrudnień ruchomych poza hazardem: patrz Reguła 23-1.

Jeżeli piłka leżąca w lub na sztucznym utrudnieniu, lub w nienormalnych warunkach ziemnych, zostanie przypadkowo przemieszczona podczas poszukiwań, gracz nie otrzymuje kary, lecz piłka musi zostać odłożona na miejsce, chyba że gracz postanowi postępować zgodnie z Regułą 24-1b, 24-2b lub 25-1b w zależności od tego, która ma zastosowanie. Jeżeli gracz odłoży piłkę na miejsce, to nadal ma prawo postępować zgodnie z Regułą 24-1, 24-2 lub 25-1b, jeżeli taka ma zastosowanie.

Jeżeli przypuszcza się, że piłka leży w wodzie w obrębie przeszkody wodnej, gracz może sondować kijem golfowym lub w inny sposób w celu jej znalezienia. Jeżeli podczas takich poszukiwań piłka zostanie przemieszczona, to piłka musi zostać położona na swoje poprzednie miejsce, chyba że gracz postanowi zastosować Regułę 26-1.

Nie ma kary za spowodowanie przemieszczenia piłki pod warunkiem, że jej przemieszczenie było bezpośrednim skutkiem czynności poszukiwania. W innym przypadku gracz podlega karze jednego uderzenia zgodnie z Regułą 18-2a.

KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY 12-1: Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.

12-2. Identyfikacja piłki

Odpowiedzialność za granie właściwą piłką ponosi gracz. Każdy gracz powinien umieścić na swej piłce swój znak identyfikacyjny. Jeżeli gracz ma powód, aby wierzyć, że piłka w spoczynku to jego piłka i konieczne jest podniesienie jej w celu identyfikacji, to może ją podnieść w tym celu bez kary. Przed podniesieniem piłki gracz musi ogłosić swój zamiar swemu przeciwnikowi w match play lub swemu markerowi albo współzawodnikowi w stroke play, jak również zaznaczyć pozycję piłki. Następnie może podnieść piłkę pod warunkiem, że da swemu przeciwnikowi, markerowi lub współzawodnikowi możliwość obserwowania podnoszenia i odkładania piłki na miejsce. Jeżeli piłka jest podnoszona zgodnie z Regułą 12-2, to nie może być ona oczyszczona w stopniu większym niż jest to konieczne do jej rozpoznania.

Jeżeli piłka jest piłką gracza a on nie zastosuje się do całości lub części tej procedury lub Jeśli podniesie piłkę w celu jej identyfikacji, kiedy nie jest to konieczne, gracz otrzymuje karę jednego uderzenia.

Jeżeli piłka jest piłką gracza, gracz musi odłożyć ją na miejsce. Jeżeli gracz nie zastosuje się do tego, poniesie karę ogólną za złamanie Reguły 12-2 i nie otrzyma żadnej dodatkowej kary za złamanie niniejszej Reguły.

Uwaga: Jeżeli oryginalne warunki miejsca, w którym piłka ma być położona lub odłożona zostały zmienione, patrz Reguła 20-3b.

*KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY 12-2: Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.
*Jeżeli gracz poniesie karę ogólną za złamanie Reguły 12-2, nie otrzymuje żadnej dodatkowej kary za złamanie niniejszej Reguły.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG