Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uderzenie piłki (Reguła 14)

14-1. Piłka musi być poprawnie uderzona

Piłka musi być poprawnie uderzona główką kija i nie może być popychana, podbierana lub ciągnięta.

14-2. Pomoc

Podczas wykonania uderzenia gracz nie może:
a) otrzymywać pomocy fizycznej lub być osłaniany przed żywiołami;
b) pozwalać swojemu caddiemu, partnerowi lub caddiemu partnera
na ustawianie się na linii gry lub linii puttowania, lub blisko ich przedłużenia poza piłkę.

KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY 14-1 lub 14-2: Match play – przegranie dołka; stroke play – dwa uderzenia.

14-3. Nienaturalne przyrządy, nietypowy sprzęt i nietypowe używanie sprzętu

R&A zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym czasie Reguł dotyczących nienaturalnych przyrządów, nietypowego sprzętu i nietypowego używania sprzętu oraz wydawania lub zmian w interpretacjach odnoszących się do tych Reguł. Gracz mający wątpliwości, czy używany przez niego sprzęt spowoduje złamanie Reguły 14-3, powinien skontaktować się z R&A. Producent powinien dostarczyć do R&A próbny model sprzętu, który ma zamiar wytwarzać, w celu otrzymania decyzji stwierdzającej, czy jego użycie przez gracza podczas regulaminowej rundy spowoduje złamanie Reguły 14-3. Taki próbny model stanie się własnością R&A i będzie służył do celów porównawczych. Jeżeli producent nie dostarczy próbnego modelu przed rozpoczęciem produkcji oraz/lub przed przeprowadzeniem działań marketingowych, ryzykuje, że sprzęt ten może się okazać niezgodny z wymogami Reguł gry w golfa.

O ile Reguły nie stanowią inaczej, podczas regulaminowej rundy gracz nie może korzystać z nienaturalnych przyrządów, nietypowego sprzętu lub używać jakiegokolwiek sprzętu w nietypowy sposób:
a) który może graczowi pomóc w wykonaniu uderzenia lub w jego grze,
b) w celu określenia lub mierzenia odległości oraz oceny warunków, które mogą wpłynąć na jego grę,
c) który pomoże mu w trzymaniu kija golfowego, poza następującymi wyjątkami:
(i) gracz może założyć gładkie rękawiczki;
(ii) gracz może używać żywicy, proszku oraz osuszających lub nawilżających substancji;
(iii) ręcznik lub chusteczka mogą być owinięte na rączce (gripie) kija golfowego.

Wyjątki:
1. Gracz nie łamie niniejszej Reguły, jeżeli:
a) sprzęt lub urządzenie jest zaprojektowane w celu korygowania lub posiada właściwości korygujące stan zdrowia;
b) gracz posiada udokumentowany medyczny powód upoważniający go do używania sprzętu lub urządzenia;
c) Komitet uważa, że użycie sprzętu lub urządzenia nie daje graczowi żadnej nieuzasadnionej przewagi w stosunku do innych graczy.
2. Gracz nie łamie niniejszej Reguły, jeżeli używa sprzętu w sposób ogólnie akceptowalny.

KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY 14-3: Dyskwalifikacja.

Uwaga: Komitet może wprowadzić Regułę Lokalną zezwalającą graczom na używanie urządzeń do określenia lub mierzenia wyłącznie odległości.

14-4. Kilkakrotne trafienie w piłkę

Jeżeli kij gracza trafi w piłkę więcej niż jeden raz podczas wykonywania jednego uderzenia, gracz musi zaliczyć jedno uderzenie oraz dodać jedno uderzenie karne, otrzymując w sumie dwa uderzenia.

14-5. Granie piłki będącej w ruchu

Gracz nie może wykonać uderzenia swojej piłki, gdy ta jest w ruchu.

Wyjątki:
• piłka spadająca z kołeczka tee (Reguła 11-3);
• kilkakrotne trafienie w piłkę (Reguła 14-4);
• piłka poruszająca się w wodzie (Reguła 14-6).
Jeżeli piłka zacznie się poruszać zaraz po tym, jak gracz rozpoczął uderzenie lub zamach do tyłu w celu wykonania uderzenia, nie zostanie ukarany za złamanie niniejszej Reguły za granie piłki będącej w ruchu, jednakże nie jest chroniony przed żadną inną karą wynikającą ze złamania następujących Reguł:
• piłka w spoczynku przemieszczona przez gracza (Reguła 18-2a);
• piłka w spoczynku przemieszczona po zaadresowaniu (Reguła 18-2b);
(Świadoma zmiana kierunku ruchu piłki lub jej zatrzymanie przez gracza, partnera lub caddiego – patrz Reguła 1-2)

14-6. Piłka poruszająca się w wodzie

Gdy piłka porusza się w wodzie w obrębie przeszkody wodnej, gracz może, bez narażenia się na karę, wykonać uderzenie, lecz nie może nadmiernie opóźniać wykonania uderzenia, świadomie czekając, aż wiatr lub nurt wody poprawi pozycję piłki. Piłka poruszająca się w wodzie w obrębie przeszkody wodnej może być podniesiona, jeżeli gracz postanowi postępować zgodnie z Regułą 26.

KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY 14-5 lub 14-6: Match play – przegranie dołka; stroke play – dwa uderzenia.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG