Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Krótki poradnik Reguł Gry w Golfa

Niniejszy poradnik omawia powszechnie spotykane sytuacje, które wymagają zastosowania Reguł i oferuje proste wyjaśnienie tych Reguł. Poradnik nie zastępuje Reguł Gry w Golfa, które należy konsultować w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących tematów poruszonych w niniejszym poradniku, należy sięgnąć do odpowiedniej Reguły.

Zasady ogólne

Gra w golfa powinna być prowadzona we właściwym duchu i aby go zrozumieć, należy przeczytać rozdział „Etykieta” w Regułach Gry w Golfa. A w szczególności:

 • miej wzgląd na innych graczy,
 • graj w dobrym tempie i chętnie proponuj przepuszczenie grupie grającej szybciej, oraz
 • dbaj o pole poprzez zagrabianie bunkrów, odkładanie divotów i naprawianie śladów po piłkach na greenach.

Zanim zaczniesz rundę:

 • przeczytaj Reguły Lokalne na karcie wyników i na tablicy ogłoszeń,
 • oznacz piłkę; wielu golfistów gra piłkami tej samej marki i jeżeli nie będziesz w stanie zidentyfikować swojej piłki, zostanie ona uznana za zgubioną (Reguły 12-2 i 27-1),
 • policz kije; możesz mieć w torbie maksymalnie 14 kijów (Reguła 4-4).

W czasie rundy:

 • nie proś o radę nikogo oprócz swojego partnera, tj. gracza twojej strony lub waszych caddiech; nie udzielaj rad nikomu oprócz twojego partnera; wolno ci prosić o informacje na temat Reguł, odległości, położenia hazardów, flagi itp. (Reguła 8-1);
 • nie wykonuj żadnych próbnych uderzeń podczas rozgrywania dołka (Reguła 7-2);
 • nie używaj żadnych sztucznych urządzeń lub nietypowego sprzętu, chyba że zostały dopuszczone przez Regułę Lokalną (Reguła 14-3).

Po zakończeniu rundy:

 • w match play, dopilnuj, aby zgłoszono wynik meczu;
 • w stroke play, upewnij się, że twoja karta wyników została wypełniona poprawnie (oraz podpisana przez ciebie i twojego markera) i oddaj ją Komitetowi tak szybko, jak to możliwe (Reguła 6-6).

Reguły gry
Uderzenie z tee (Reguła 11)
Uderzenie z tee wykonuj z miejsca znajdującego się pomiędzy znacznikami tee, a nie z miejsca znajdującego się przed nimi. Możesz zagrać z miejsca pomiędzy linią czołową znaczników tee a linią wyznaczoną w odległości dwóch długości kija od czoła znaczników tee. Jeżeli zagrasz spoza tego obszaru:

 • w match play nie otrzymasz kary, ale twój przeciwnik może zażądać od ciebie powtórzenia uderzenia, pod warunkiem, że zrobi to niezwłocznie;
 • w stroke play otrzymujesz karę dwóch uderzeń i musisz powtórzyć uderzenie z prawidłowego miejsca.

Zagrywanie piłki (Reguła 12, 13, 14 i 15) Jeżeli sądzisz, że jakaś piłka może być twoja, lecz nie widzisz swojego oznaczenia, to po powiadomieniu swojego markera lub przeciwnika, możesz zaznaczyć pozycjępiłki i podnieść ją w celu identyfikacji (Reguła 12-2).
Graj piłkę tak jak leży. Nie poprawiaj położenia piłki, obszaru zamierzonego ustawienia lub swingu, ani linii gry poprzez:

 • usuwanie, zginanie lub łamanie czegokolwiek, co jest przytwierdzone lub rośnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy przyjmujesz konieczne ustawienie lub wykonujesz swing, lub
 • dociskanie czegokolwiek (Reguła 13-2).

Jeżeli twoja piłka znajduje się w bunkrze lub w hazardzie wodnym:

 • nie dotykaj ziemi (lub wody w hazardzie wodnym) ręką lub kijem golfowym przed wykonaniem downswingu, lub
 • nie usuwaj naturalnych utrudnień ruchomych (Reguła 13-4).

Jeżeli zagrasz niewłaściwą piłką:

 • w match play, przegrywasz dołek;
 • w stroke play otrzymujesz karę dwóch uderzeń i musisz skorygować swój błąd poprzez zagranie właściwą piłką (Reguła 15-3).

Na putting greenie (Reguła 16 i 17)
Na putting greenie możesz:

 • • zaznaczyć, podnieść i oczyścić swoją piłkę (zawsze odłóż ją dokładnie na to samo miejsce); oraz
 • naprawiać zagłębienia po piłkach lub ślady po starych dołkach, ale nie inne uszkodzenia takie jak ślady po butach (spike marks) (Reguła 16-1).

Podczas wykonywania uderzenia na putting greenie musisz zadbać, żeby flaga została wyciągnięta lub była przytrzymywana. Flaga może być również wyciągnięta lub przytrzymywana, gdy piłka znajduje się poza putting greenem (Reguła 17).
Piłka w spoczynku przemieszczona (Reguła 18)
W przypadku piłki w grze, jeżeli:

 • przypadkowo spowodujesz jej przemieszczenie,
 • podniesiesz ją, gdy nie jest to dozwolone, lub
 • piłka przemieści się po zaadresowaniu dodaj jedno uderzenie karne i odłóż piłkę na miejsce (jednak sprawdź wyjątki do Reguły 18-2a i 18-2b).

Jeżeli ktoś inny niż ty, twój partner lub któryś z waszych caddiech przemieści twoją piłkę będącą w spoczynku lub zostanie ona przemieszczona przez inną piłkę, odłóż swoją piłkę na miejsce bez kary. Jeżeli piłka zostanie przemieszczona przez wiatr lub przemieści się sama, graj piłkę tak jak leży.
Piłka w ruchu odbita lub zatrzymana (Reguła 19)
Jeżeli uderzysz piłkę i zostanie ona odbita lub zatrzymana przez ciebie, twojego partnera, jednego z waszych caddiech lub wasz sprzęt, otrzymujesz karę jednego uderzenia i graj piłkę tak jak leży (Reguła 19-2). Jeżeli uderzysz piłkę i zostanie ona odbita lub zatrzymana przez inną piłkę w spoczynku, normalnie nie ma kary i graj piłkę tak jak leży. Jednakże w stroke play, gdy obie piłki leżały na putting greenie zanim wykonałeś uderzenie, otrzymujesz dwa uderzenia karne (Reguła 19-5a).

Podnoszenie, dropowanie i odkładanie piłki (Reguła 20)
Przed podniesieniem piłki, która musi być odłożona (np. kiedy podnosisz piłkę na putting greenie w celu oczyszczenia), należy oznaczyć jej położenie (Reguła 20-1).
Kiedy piłka zostaje podniesiona w celu jej zdropowania lub odłożenia w innym miejscu (np. dropowanie w obrębie dwóch długości kija zgodnie z Regułą piłki nie do zagrania), zaznaczenie położenia piłki nie jest obowiązkowe, lecz zalecane.
Podczas dropowania, stań wyprostowany, wyciągnij rękę na wysokości barku i zdropuj trzymaną piłkę.

Należy powtórzyć dropowanie, gdy piłka:

 • potoczy się w miejsce, gdzie występuje zakłócenie od warunków, od których jest brane uwolnienie, np. sztuczne utrudnienie nieruchome;
 • zatrzyma się w miejscu leżącym dalej niż dwie długości kija od miejsca, na które została zdropowana, lub
 • zatrzyma się bliżej dołka niż jej oryginalne położenie, najbliższy punkt uwolnienia lub miejsce, gdzie piłka ostatnio przecięła granicę hazardu wodnego.

W sumie istnieje dziewięć sytuacji, w których dropowana piłka musi zostać zdropowana ponownie i zostały one opisane w Regule 20-2c.
Jeżeli piłka zdropowana po raz drugi, ponownie spocznie w jednej z tych pozycji, połóż piłkę w miejscu, w którym pierwszy raz dotknęła pola przy powtórnym dropowaniu.
Piłka pomagająca lub przeszkadzająca w grze (Reguła 22)
Możesz:

 • podnieść swoją piłkę lub poprosić o podniesienie innej piłki, jeżeli uznasz, że ta piłka mogłaby pomóc w grze innemu graczowi, lub
 • możesz poprosić o podniesienie jakiejkolwiek innej piłki, jeżeli mogłaby ona przeszkodzić w twojej grze.

Nie możesz zgodzić się na pozostawienie piłki na miejscu w celu ułatwienia gry innemu graczowi. Piłka, która została podniesiona, ponieważ pomaga lub przeszkadza w grze nie może być oczyszczona, chyba że została podniesiona z putting greenu.

Naturalne utrudnienia ruchome (Reguła 23)
Możesz usunąć naturalne utrudnienia ruchome (tj. naturalne obiekty nieprzytwierdzone do podłoża, takie jak kamienie, liście i gałązki) z wyjątkiem sytuacji, gdy naturalne utrudnienia ruchome i twoja piłka znajdują się w tym samym hazardzie. Jeżeli usuniesz naturalne utrudnienia ruchome a to spowoduje, że twoja piłka ulegnie przemieszczeniu, piłka musi zostać odłożona na miejsce, a ty (z wyjątkiem sytuacji, gdy twoja piłka znajdowała się na putting greenie)  otrzymujesz jedno uderzenie karne.

Sztuczne utrudnienia ruchome (Reguła 24-1)
Sztuczne utrudnienia ruchome (tj. sztuczne obiekty ruchome takie jak grabie, butelki itp.), leżące w dowolnym miejscu, można usunąć bez kary. Jeżeli podczas usuwania sztucznego utrudnienia piłka ulegnie przemieszczeniu, musi zostać odłożona na poprzednie miejsce bez kary. Jeżeli piłka znajduje się w/na sztucznym utrudnieniu ruchomym, może zostać podniesiona, sztuczne utrudnienie usunięte a piłka zdropowana bez kary na miejsce leżące bezpośrednio pod tym, na którym piłka leżała na sztucznym utrudnieniu. Wyjątkiem jest putting green, gdzie piłkę należy odłożyć na odpowiednie miejsce.

Sztuczne utrudnienia nieruchome i nienormalne warunki ziemne (Reguła 24-2 i 25-1)
Sztucznym utrudnieniem jest każdy nienaturalny przedmiot lub obiekt na polu, którego nie można usunąć lub przemieścić (np. budynek) lub którego nie można łatwo usunąć lub przemieścić (np. wbity głęboko słup). Przedmioty lub obiekty wyznaczające aut nie są traktowane jako sztuczne utrudnienia. Nienormalne warunki ziemne to albo przypadkowa woda, teren w naprawie, albo nora, kopiec lub korytarz zrobiony przez zwierzę ryjące, gada lub ptaka. Poza przypadkiem, gdy piłka leży w hazardzie wodnym, możesz wziąć uwolnienie bez kary od sztucznego utrudnienia nieruchomego lub nienormalnych warunków ziemnych, gdy te przeszkadzają w położeniu piłki, ustawieniu lub zamierzonym zamachu. Możesz podnieść piłkę i zdropować ją w obrębie jednej długości kija od najbliższego punktu uwolnienia (patrz Definicja „najbliższy punkt uwolnienia”), lecz nie bliżej dołka niż najbliższy punkt uwolnienia (patrz diagram poniżej). Jeżeli piłka leży na putting greenie, należy ją odłożyć w najbliższym punkcie uwolnienia, który może znajdować się poza putting greenem. Nie ma uwolnienia od zakłócenia linii gry, z wyjątkiem, kiedy twoja piłka i przyczyna zakłócenia znajdują się na putting greenie. Dodatkową opcją, gdy piłka leży w bunkrze, jest możliwość wzięcia uwolnienia od przyczyny zakłócenia, poprzez zdropowanie piłki z karą jednego uderzenia poza bunkrem (idąc do tyłu).

Poniższy diagram ilustruje termin „najbliższy punkt uwolnienia” w Regułach 24-2 i 25-1 w przypadku gracza praworęcznego.
 width=

Hazardy wodne (Reguła 26)
Jeżeli twoja piłka znajduje się w hazardzie wodnym (żółte paliki i/lub linie) możesz zagrać piłkę tak jak leży (bez kary) lub z karą jednego uderzenia:

 • zagrać piłkę z miejsca skąd wykonałeś swoje ostatnie uderzenie, lub
 • zdropować piłkę poza hazardem wodnym, cofając się na dowolną odległość, utrzymując linię prostą pomiędzy dołkiem, punktem gdzie piłka ostatni raz przecięła granicę hazardu wodnego i miejscem, na które piłka jest dropowana.

Jeżeli twoja piłka znajduje się w bocznym hazardzie wodnym (czerwone paliki i/lub linie), oprócz opcji dostępnych dla piłki znajdującej się w hazardzie wodnym (patrz powyżej), możesz z karą jednego uderzenia zdropować piłkę w obrębie dwóch długości kija od i nie bliżej dołka niż:

 • punkt gdzie piłka ostatnio przecięła granicę hazardu, lub
 • punkt po przeciwnej stronie hazardu, leżący w tej samej odległości od dołka, co punkt, w którym piłka ostatnio przecięła granicę hazardu.

 width=

Piłka zgubiona lub na aucie; piłka prowizoryczna (Reguła 27)
Przeczytaj Reguły Lokalne znajdujące się na karcie wyników w celu zidentyfikowania granic pola. Granice pola są zwykle wyznaczone przez płoty, ściany, białe paliki lub białe linie. Jeżeli twoja piłka została zgubiona poza hazardem wodnym lub znajduje się na aucie, musisz zagrać następną piłkę z miejsca, z którego wykonałeś ostatnie uderzenie, z karą uderzenia i odległości.
Możesz szukać piłki nie dłużej niż 5 minut. Jeżeli piłka nie zostanie znaleziona w ciągu 5 minut, zostaje uznana za zgubioną. Jeżeli po wykonaniu uderzenia uważasz, że twoja piłka może być zgubiona poza hazardem wodnym lub może być na aucie, powinieneś zagrać piłkę prowizoryczną. Musisz oświadczyć, że jest to piłka prowizoryczna i zagrać ją, zanim pójdziesz szukać oryginalnej piłki.
Jeżeli okaże się, że oryginalna piłka faktycznie została zgubiona (poza hazardem wodnym) lub znajduje się na aucie, musisz kontynuować grę piłką prowizoryczną z karą jednego uderzenia. Jeżeli oryginalna piłka została znaleziona w granicach pola, musisz kontynuować grę tą piłką i zaprzestać gry piłką prowizoryczną.

Piłka nie do zagrania (Reguła 28)
Jeżeli twoja piłka leży w hazardzie wodnym i nie chcesz jej grać tak jak leży, musisz postąpić zgodnie z Regułą dotyczącą hazardów wodnych – Reguła piłki nie do zagrania nie ma w tym przypadku zastosowania. W każdym innym miejscu na polu, jeżeli uważasz, że twoja piłka jest nie do zagrania, możesz z karą jednego uderzenia:

 • zagrać piłkę z miejsca, z którego wykonałeś ostatnie uderzenie, lub
 • zdropować piłkę poza punktem, gdzie leżała twoja piłka, cofając się na dowolną odległość i utrzymując linię prostą pomiędzy dołkiem, punktem gdzie piłka leżała i miejscem, na które piłka jest dropowana.
 • zdropować piłkę w obrębie dwóch długości kija od miejsca, gdzie piłka leżała, lecz nie bliżej dołka.

Jeżeli twoja piłka leży w bunkrze, możesz postąpić jak wyżej, z wyjątkiem sytuacji, gdy dropujesz w linii do tyłu lub w obrębie dwóch długości kija, musisz zdropować piłkę w bunkrze.
 width=

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG