Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 11

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

11-1. Gra z obszaru tee
Gdy gracz wprowadza do gry piłkę z obszaru tee, musi być ona zagrana z obrębu obszaru tee i bezpośrednio z powierzchni gruntu lub z odpowiedniego kołeczka tee (patrz Załącznik IV) umieszczonego w lub na powierzchni gruntu.

Dla potrzeb niniejszej reguły, powierzchnia gruntu to także nierówności nawierzchni (obojętne czy ukształtowane przez gracza czy nie) oraz piasek lub inny naturalny materiał (obojętne czy umieszczony tam przez gracza czy nie).

Jeżeli gracz wykona uderzenie piłką, umieszczoną na nieprawidłowym kołeczku tee lub piłką umieszczoną w obszarze tee w inny sposób, niedozwolony przez niniejszą Regułę, zostaje zdyskwalifikowany.

Gracz może stać poza obszarem tee, aby zagrać piłkę znajdującą się w obszarze tee.

11-2. Znaczniki tee
Zanim gracz wykona pierwsze uderzenie dowolną piłką z obszaru tee aktualnie rozgrywanego dołka, znaczniki tee uważane są za umieszczone na stałe. W takiej sytuacji, jeżeli gracz przesunie lub pozwoli na przesunięcie znacznika tee, aby uniknąć zakłócenia w ustawieniu, obszarze zamierzonego swingu lub linii gry, otrzymuje karę za naruszenie Reguły 13-2.

11-3 Piłka spadająca z kołeczka tee
Jeżeli piłka, która nie jest jeszcze w grze, spadnie z kołeczka tee lub zostanie z niego strącona przez gracza podczas adresowania, może być na nim ponownie ustawiona bez kary. Jeżeli jednak w takich okolicznościach wykonane zostanie uderzenie, to bez względu na to, czy piłka była w ruchu, czy też nie, uderzenie się liczy, ale gracz nie podlega żadnej karze.

11-4. Zagranie spoza obszaru tee

a. Match play
Jeżeli gracz, zaczynając grę na dołku, zagra piłkę spoza obszaru tee, nie otrzymuje kary, lecz przeciwnik może niezwłocznie zażądać od gracza unieważnienia tego uderzenia i zagrania piłki z obszaru tee.

b. Stroke play
Jeżeli zawodnik, zaczynając grę na dołku, zagra piłkę spoza obszaru tee, otrzymuje karę dwóch uderzeń i musi powtórzyć zagranie piłki z obszaru tee.

Jeżeli zawodnik wykona uderzenie z następnego tee bez wcześniejszego naprawienia swojego błędu lub w przypadku rozgrywania ostatniego dołka rundy, opuści putting green bez wcześniejszego zgłoszenia chęci naprawienia błędu, zostaje zdyskwalifikowany.

Uderzenie spoza obszaru tee oraz wszystkie następne uderzenia wykonane przez zawodnika przed naprawieniem błędu nie są doliczane do jego wyniku.

11-5 . Zagranie z niewłaściwego obszaru tee.
Zastosowanie mają postanowienia Reguły 11-4.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG