Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 22

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

22-1. Piłka pomagająca w grze
Za wyjątkiem sytuacji, gdy piłka jest w ruchu, jeżeli gracz uważa, że jakaś piłka mogłaby pomóc innemu graczowi, może on:

  1. Podnieść piłkę, jeżeli jest to jego piłka, lub
  2. Zażądać podniesienia każdej innej piłki.

Piłka podniesiona zgodnie z niniejszą regułą musi być odłożona na miejsce (patrz Reguła 20-3). Piłka nie może być oczyszczona, chyba że leżała na putting greenie (patrz Reguła 21 ).

W stroke play, gracz zobowiązany do podniesienia swojej piłki, może ją zagrać jako pierwszy.

W stroke play, jeżeli Komitet ustali, że zawodnicy uzgodnili, że nie podniosą piłki, która mogłaby pomóc jakiemuś zawodnikowi, zostają zdyskwalifikowani.

Uwaga: Kiedy inna piłka jest w ruchu, piłka która mogłaby wpłynąć na przemieszczanie się piłki będącej w ruchu, nie może być podniesiona.

22-2. Piłka przeszkadzająca w grze
Za wyjątkiem sytuacji, gdy piłka jest w ruchu, jeżeli gracz uważa, że inna piłka mogłaby przeszkodzić mu w grze, może zażądać jej podniesienia.

Piłka podniesiona zgodnie z niniejszą regułą musi być odłożona na miejsce (patrz Reguła 20-3). Piłka nie może być oczyszczona, chyba że leżała na putting greenie (patrz Reguła 21).

W stroke play, gracz zobowiązany do podniesienia swojej piłki, może ją zagrać jako pierwszy.

Uwaga 1: Poza putting greenem gracz nie może podnieść swojej piłki tylko dlatego, iż uważa, że mogłaby przeszkodzić w grze innego gracza. Jeżeli gracz podniesie swoją piłkę nie będąc proszonym o to, otrzymuje karę jednego uderzenia za naruszenie Reguły 18-2, lecz nie ma dodatkowej kary z tytułu Reguły 22.

Uwaga 2: Kiedy inna piłka jest w ruchu, piłka która mogłaby wpłynąć na przemieszczanie się piłki będącej w ruchu, nie może być podniesiona.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG