Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 23

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

23-1. Uwolnienie
Za wyjątkiem sytuacji, gdy zarówno naturalne utrudnienia ruchome, jak i piłka znajdują się w obrębie lub dotykają tego samego hazardu, każde naturalne utrudnienie może być usunięte bez kary.

Jeżeli piłka leży poza putting greenem, a usunięcie naturalnego utrudnienia ruchomego przez gracza spowoduje przemieszczenie piłki, zastosowanie ma Reguła 18-2.

Na putting greenie, jeżeli piłka lub znacznik zostaną przypadkowo przemieszczone podczas usuwania przez gracza naturalnego utrudnienia ruchomego, piłka lub znacznik muszą zostać odłożone na miejsce. Nie ma kary pod warunkiem, że ruch piłki lub znacznika był bezpośrednio związany z usuwaniem utrudnienia. W innym przypadku, gracz otrzymuje karę jednego uderzenia z Reguły 18-2.

Kiedy piłka jest w ruchu, naturalne utrudnienia ruchome, które mogłyby wpłynąć na przemieszczanie się piłki, nie mogą być usunięte.

Uwaga: Jeżeli piłka leży w hazardzie, gracz nie może dotknąć lub poruszyć żadnego naturalnego utrudnienia ruchomego leżącego w obrębie lub dotykającego tego samego hazardu – patrz Reguła 13-4c.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY:
Match Play – przegranie dołka; Stroke Play – dwa uderzenia.

(Szukanie piłki w hazardzie – patrz Reguła 12-1)
(Dotykanie linii puttowania – patrz Reguła 16-1a)

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG